16.6.10

Evelyn Sepp:Laine jänes peab EPL koeraks!?Kolmapäevane Eesti Päevaleht toob taas avalikkuse ette Eesti riigi mannetuse teatud garantiide andmisel, mille tõttu ei ole meie kultuuripealinn erinevalt Turu omast saanud kätte Euroopa Liidu sihtstipendiumit summas ca 24 miljonit krooni. Olgu öeldud, et see on ca kolmandik käimasoleva aasta eelarvest.

Ministril ei sega see aga õigustusi leidmast ja aeg vaid näitab, kas see häirib tähtsa kultuuriaasta ettevalmistamist või mitte.

Lugu ise siin:

Aga infotunnis sai Eesti Päevaleht ministrilt ikka korralikult kloperdada. Arvestades Jänese ärritust, võib lehel ka tuline õigus olla ...

Aga eks lugege ise:Evelyn Sepp:

Aitäh, proua eesistuja! Austatud minister! Tänases Eesti Päevalehes jätkub üks skandaalne epopöa teemal "Tallinna kultuuripealinna rahastamine". Artikkel kannab pealkirja "Loodetud euromiljonid võivad kultuuripealinnale tulemata jääda". Kui lühidalt võtta kokku selle artikli sisu, siis puudutab see muu hulgas seda, et juba vähemalt aprillikuust ei ole suutnud Kultuuriministeerium anda sellele projektile vajalikku rahalist garantiid, mille tulemusena artiklile tuginedes on tõenäoline, et Tallinna vastav sihtasutus jääb ilma ca oma kolmandikust eelarvest sellel aastal ehk ligi 24 miljonist kroonist. Mida on siis Kultuuriministeerium plaaninud, et garantii siiski õigeaegselt tuleks ja Tallinn sellest rahast ilma ei jääks? Aitäh!Laine Jänes:Aitäh! Kõigepealt täpsustuseks: kultuuripealinna rahastamise osas ei nõuta mitte ainult riigipoolset garantiid väidetavalt, vaid ka linnapoolset. 28. aprillil, kui Brüsselis olid aru andmas koos linna delegatsioon ja riigi esindajad, siis mõlemad osapooled kinnitasid Euroopa Liidu poolsele komisjonile, et mitte kumbki ei saa anda käesoleval aastal garantiid järgmiseks aastaks enne, kui eelarved kinnitatakse või viiakse valitsuse poolt parlamenti ja linnavalitsuse poolt volikokku. Seega on seis täpselt võrdne.

Kirjalikku garantiid eelolevate perioodide osas ei saa anda ei linn ega riik. Praegune artikkel tugineb tegelikult kultuuripealinna, Turu kultuuripealinna poolsele pressiteatele, mis ütleb, et Turu tõepoolest selle lisaraha või preemia Euroopa Liidust sai. Tallinna osas aga peetakse veel läbirääkimisi. 28. juunil kohtun ma Sir Bob Scottiga, kes Euroopa Liidu poolt on järelevaatajaks nende kultuuripealinnade korraldamise juures.


Vajatakse mitte niivõrd kirjalikku garantiid kuivõrd isainformatsiooni. Selleks hetkeks on olemas ka Kultuuriministeeriumi poolt esitatud eelarvetaotlus Rahandusministeeriumile, mis on juba dokument,
millele on võimalik tugineda.
Siiski pean õigeks öelda, et see tegevus, mis on eelnevatel aastatel olnud riigi poolt, finantseerimaks kultuuripealinnaga seonduvaid tegevusi, ületab 200 miljonit krooni. Kindlasti ei ole võimalik riiki süüdistada osavõtmatuses. Aitäh!


Evelyn Sepp:Aitäh! Proua kultuuriminister! Ma saan aru, et ligi 24 miljonit krooni võib siiski jääda kultuuripealinna korraldavale sihtasutusele sel aastal laekumata, kuna ministeerium ei ole leidnud võimalust seda garantiid, mida artikli kohaselt nõutakse siiski kirjaliku garantiina, läbi valitsuskabineti siia Riigikogusse tuua? Ja mind ei rahulda praegu see, et te räägite siin Tallinna linnast, sest ka Riigikogu esimees on meid korduvalt korrale kutsunud siin saalis rõhutades, et siin ei ole Tallinna linnavolikogu, vaid siin on Riigikogu ja me saame arutada siin ainult Riigikogu küsimusi.Minu küsimus on lühidalt järgmine, kas ja millal on Kultuuriministeerium valmis tulema selle garantiiga Riigikokku, et see rahuldaks nii Brüsseli poolt kui tagaks selle, et see raha reaalselt sel aastal sihtasutuse eelarvesse laekuks? Aitäh!Laine Jänes:Kultuuriministeeriumi poolne garantii saab olla riigieelarve 2011, mis kinnitatakse parlamendis, mingisugust muud garantiikirja kultuuriministril anda ei ole võimalik.

Lihtsalt seda praktikat pole olemas, et kultuuriminister annab oma allkirjaga ükskõik missugusele organisatsioonile kinnitusi ilma selleta, et see oleks riigieelarves kajastatud.

Praeguse seisuga toimub riigieelarve menetlemise ettevalmistamise protsess aastaks 2011. Mis puudutab käesolevat aastat, aastat 2010, siis on riigieelarves sees teatud summad ja kui sihtasutus on planeerinud oma käesoleva aasta tegevusi 23 miljoni krooni võrra suuremalt, kui see on olnud juba nende kinnitatud eelarves, siis kahjuks siin riik lisagarantiisid anda ei saa. See, mille osas riik saab anda oma panuse, on järgmise eelarve tegemine.

Ma ei kujuta ette, mida te siis küsite, et reservist peaks andma praegu lisaks mingisugust raha või kust see garantii käesolevaks aastaks peaks tulema? Nii et veel kord, kui Euroopa Liidule ei ole piisav garantii ja informatsioon see, mis on möödunud kahe aasta jooksul tehtud, siis ma olen lihtsalt tõepoolest üllatunud.

Laekunud informatsiooni kohaselt pärast 28. aprilli, mis siis oli komisjoni koosolekul, oldi rahul selle selgitusega, et ei linn ega riik ei saa anda kirjalikku garantiid enne seda, kui see on viidud vastavalt seadusele institutsioonidesse, kuhu see peab olema viidud. Nii et kabinetis on arutatud, riik on positiivselt meelestatud ja püüab leida vahendeid järgmiseks aastaks, mis puudutavad 2011-ndat. Ja veel kord ütlen, et suurusjärk üle 200 miljoni on täna juba riigi poolt panustatud.


Nii et ma ei saa aru sellest kriitikast. Aitäh!

Evelyn Sepp:


Aitäh! Mulle jääb arusaamatuks, mille poolest on teie kolleeg majandusminister Juhan Parts osavam, kuna tema suutis anda Expol osalemisele riigipoolse garantii, mis ei eelda mitte rahalise kohustuse täiendavat realiseerimist, vaid teatava garantii andmist, mida ka nimi ise sisaldab, aga Kultuuriministeerium seda ei suuda. Kas Rahandusministeeriumiga ei ole võimalik läbi rääkida, et selle garantii andmiseks vajaudsel lisaeelarvega Riigikogu ette, enne kui 2011. aasta eelarve vastu võetakse selle aasta lõpus? Aitäh!Laine Jänes:Aitäh küsimuse eest! Veel kord pean ütlema, et ma kindlasti ei hakka kritiseerima või hinnanguid andma või ütlema, kuidasmoodi majandus- ja kommunikatsiooniminister või ministeerium toimima peaks ja milliseid garantiisid nemad annavad või mitte. Ma saan vastutada selle valdkonna eest, mis puudutab Kultuuriministeeriumi.

Kultuuriministeeriumi ja riigi hoiakud siiamaani
peaksid olema piisavad garantiid emotsionaalses mõttes.


Ma usun, et pärast seda, kui 28. juunil on kohtutud Euroopa Liidu poolse komisjoni esindajaga, kes kultuuripealinna temaatika eest vastutab, siis saab ta ka informatsiooni selle kohta, mida riik kavatseb järgmisel aastal teha. Kindlasti ei hakka ma seadusest üle astuma ega mingeid iseseisvaid kirju välja saatma.
Kabinet on otsustanud oma aruteludes, et toetatakse kultuuripealinna tegevust, ja selleks ei ole tarvis mingisugust muud eraldi garantiikirja kui eelarve 2011 arutelu. Ma ei saa aru, kuidas sellest ei ole võimalik aru saada.
Ma leian, et tegelikult praeguse teema ülestõstmisega on tegemist jällegi järjekordse hüsteeria ja kahe institutsiooni vastandamisega. Mina leian, et riigil ja linnal ei ole täna vastuseisu ega vastuolu kultuuripealinna programmi elluviimisel ja on peetud väga tõsiseid ja sisukaid läbirääkimisi.Ma ausalt öeldes kutsun üles mitte üles kiskuma
tüli ja mitte pakkuma n-ö konti koertele, kes tahaksid läbi ajakirjanduse seda võitlust kuidagimoodi kommenteerida, toimetada või omada.
Ma väidan, et meil on väga konstruktiivne koostöö. Katsume selle kultuuripealinna siis ikka koostöös läbi viia. Ehkki ma pean siiski nimetama, et esimene huvi kultuuripealinna läbiviimisel peaks ikka olema Tallinna linnal endal. Aitäh!...

Toivo Tootsen:

Aitäh! Ma kutsuks ka üles koostööle ja mitte vihkamisele, nii nagu üks mees sealt kogu aeg, nii nagu ta siin Riigikogus esineb, tuletab ainult ja alati meelde neoonveste Tallinnas. Meie lagunevat Vabaduse sammast ei tuleta meelde! Aga see selleks! Austatud kultuuriminister! Oli ju teada, et vajatakse mingisuguseid garantiisid. Nüüd, Soome linn Turu sai need garantiid ja sai ka abiraha. Miks Põhjamaade tiiger Eesti ei ole suutnud teha kõike selleks, et Tallinn saaks need rahad? Aitäh!

Laine Jänes:

Aitäh! Esiteks ma soovitan muidugi tutvuda nende algallikatega, mida on siis refereeritud Päevalehes. Sellepärast, et algallikad ei ütle, et Tallinn ei ole seda saanud, vaid Tallinnaga peetakse jätkuvalt läbirääkimisi ja tähtajaks on 28. juuni. Samuti ei nõuta tegelikult garantiikirja, vaid soovitakse saada lisainformatsiooni. See lisainformatsioon 28. juunil Kultuuriministeeriumis kohtumisel kindlasti saadakse ja ma usun, et samal päeval kohtutakse ka Tallinna Linnavalitsusega. Ehk veel kord: soovitakse saada lisainformatsiooni sugugi mitte ainult riigi poolt, vaid ka Tallinna linna enda poolt. Ja vaatamata kõigele, ma soovitan seda mitte ära unustada. Ja veel kord öeldes - riik, Kultuuriministeerium ja Tallinna linn Kultuuripealinna Sihtasutuses teevad väga head ja niisugust pragmaatilist koostööd. Nii et ei ole mõtet siin vaenukirvega vehkida ja seda õhutada. Soovin kõigile kainet meelt ja nautigem kultuuripealinna aastal 2011 ja läheme sellega edasi! Aitäh!No comments: