25.9.09

Evelyn Sepp: Langi tõetund läheneb ...

Kuigi avalikkus nokiks täna ahnelt uudiseid selles kohta kui keegi teaks öelda, kas minister Langi peab langeb eeloleva nädala teisipäeval või kolmapäeval, tahan mina hoopis meenutada, et juba enne jaanipäeva andsin Riigikogu menetlusse kaks dokumenti, mis puudutasid Estonia parvlaeva hukku 15.aastat tagasi.

Teisipäeval, 29.septembril hakkab neist üht menetlema lõpuks ka Riigikogu põhiseaduskomisjon. Selle otsuse-eelnõu sisu oli mäletatavasti soov taastada Riigikogus selge uurimispädevusega erikomisjon, kelle ülesanded oleks järgmised:


1)Eesti Vabariigi Valitsuse asjatundjate komisjoni 2009.a. valminud lõppraportist tulenevalt Estonia parvlaeva hukkumise põhjuste ja sellega seotud asjaolude väljaselgitamine;

2) parlamentaarne koostöö nn hauarahuleppe osapoolte rahvaesindustega;

3) sõltumatuse ja läbipaistvuse suurendamiseks koostöö tihendamine erinevate riikide laevahuku põhjusi uurivate institutsioonide vahel;

4) töö käigus faktiliste asjaolude tuvastamise ja järelduste tulemusena tekkinud ettepanekute tegemine Riigikogule, Eesti Vabariigi Valitsusele ning teistele uurimise osalisriikidele ja institutsioonidele;

5) järelevalve Vabariigi Valitsuse tegevuse üle, mis seondub laevahuku põhjuste ja/või sellega seotud asjaolude väljaselgitamisega.

Teine dokument oli aga arupärimine (nr 305) justiitsminister Rein Langile, mis jõuab aga Riigikogus vastamiele alles 19.oktoobril. Muidugi on võimalik, et selleks ajaks on ametis juba uus minister, aga eks lähemad päevad näitavad.

Tegelikult, kui Langi ministriametist lahkumise põhjuseks pole selle "kaabaka" kaitsmine pahade Eesti rahvuslaste eest, siis muid kaalukaid põhjuseid, miks ta ametist lahkuma peaks, leiab kümneid. Nii arrogantsest ja kitsarinnalisest ministdist lihtsalt ei ole kahju. Olgu see siis ükskõik milline vähegigi sotsiaaset närvi ja empaatiavõimet vajav küsimus, alati on just tema kõvahääselt vastu ... Lollilt ja ülbelt.

Arupärimine puudutas muuhulgas Vabariigi Valitsuse tegevust või ka tegevusetust, mis on lähtunud paljusid kahtlusi taaskergitanud ja kinnitanud valitsuse asjatundjaja komisjoni enda poolt avalikustatud raportist. Rõhutan, et mitte Riigikogu, vaid Valitsuse enda kokku pandud komisjoni lõpp-raportist, mis muide - suuresti ei erinenud nendest samadest faktidest, millest räägivad ka omakeste rahvusvahelised organisatsioonid.

Usun, et paljudele ei meeldi, kui vanades ebamugavates küsimustes sorgitakse. Tean aga ka paljusid neid, kelle jaoks on see oluline. Kelle jaoks on see põhimõtteline küsimus.

Ja mina ei pea küll vajalikuks õigustada end nende inimeste silmis, kes mind tõe-otsimise eest ja eriti järjekindluse eest hurjutavad.

Usun, et Eesti ühiskond vajab jätkuvalt tõde rohkem kui mugavat häma, mis nagu roosa mürgiuni meie peale kipub levima ...

Kohtumiseni kindlasti ka esmaspäeval 28.septembril kell 12 Rannavärava mäel.

Ja nii nagu valul ei ole piire, ei piira ka mälestust miski ...

No comments: