9.1.08

Evelyn Sepp: Presidenti valis Gruusia, mitte Eesti!

lugu on ilmunud EPL -online arvamusrubriigis 9.jaanuaril 2008.

Gruusia on meie sõber, aga sõpradele ei valetata. Eriti, kui tahetakse neid ka tegelikult aidata. Seega on kriitika minu siseringi-blogis ilmunud tähelepanekute kohta küll teenimatu. Minul on isiklikult üsna ükskõik, kas presidendivalimised võidab üks või teine kandidaat, sest see on grusiinide, mitte eestlaste ega ka ameeriklaste valik. Küll aga ei ole mul ükskõik nendest inimestest, kes selle valikuga edasi peavad elama.

Kuna Gruusias erakorraliselt toimunud presidendivalimiste ümber on tekkinud kummaline kära tasub toimunut vaadata ja analüüsida mitmes osas.

Olukord Gruusias

Erinevalt siin paari viimase aasta jooksul tekkinud muljest, et Gruusia on vääramatult demokraatia teel sammuv riik, kohalik eeskujulik Tiiger, et seal on normaalselt välja arenenud poliitiline süsteem ja institutsioonid, pilt lähivaatlusel nii roosiline ei olnud. Mõneti oli see pettumuseks. Samas aga igati loogiline ja arusaadav. Kust peaks võtma see riik mõne aastaga midagi, mis Euroopas ehk aastasadu kujunenud on, ja siiski sageli lubamatuid tagasilööke annab.

Ei tõstata siinkohal isegi küsimust sellest, kas demokraatia Euroopa moodi on ainuõige ja ainuvõimalik. See on ühe teise pika arutelu teema.

Seetõttu ei ole küsimus mitte demokraatia mõõdupuus, mis võib mõnel juhul ju olla ka kummist, vaid selles, kas soov demokraatia arendamise okkalist rada astuda on siiras, sisemisest äratundmisest ja vajadusest lähtuv, või vaid retoorika.

Ühest vastust anda ei söanda. Loodan parimat, aga samas on sellel pildil ka kõvasti häirivaid toone, mis sügaval sisemisel veendumusel tekkida ei luba.

Seega - poliitiline olukord on Gruusias mitmes mõttes keeruline ja mitte nii väga ühene. Ühelt poolt ei olnud vähemalt kuni nende valimisteni olemas tõsist opositsiooni või isegi tõsise opositsiooni potentsiaaliga poliitilist jõudu, teisalt aga ka mitte võimulolijate mõistmist, milleks on tasakaalustatud institutsioonidega poliitilist süsteemi üldse vaja. Nagu hindab siinne kohalik Gruusia kogukond jääb vahest mulje, et Gruusias töötab ainult Saakashvili. Idamaise kavalusega sõnastatud. Kes muidugi aru saab…

Selle tulemuseks on olukord, kus rahulolematus ükskõik siis millega, kulmineerub tänavatel. Samuti see, et ühe võimupersooni kätte on kogunenud kogu riigi ressurss. Poliitiline-, kohtu- majanduslik-, meediavõim jne. Aga põhjust olla rahulolematu, on seal riigis küllaga. Peale ilusa pealispinna, on sel maal tohutu vaesus.

Kujutada ette kerjavat grusiini, on selle rahva hingeelu tundvail inimestel pea võimatu. Veel võimatum aga tunnistada tõsiasja,
et selline kerjamine ei riiva enam kellegi sündsustunnet ega
uhkust.
Vot mis on juhtunud selle uhke rahvaga viimase 15 aasta jooksul.

Jagan täielikult kolleeg Hannes Rummi hinnangut 7.jaanuari Postimehe arvamusloos, et Eestis on liialt vähe räägitud Gruusia arengu varjukülgedest nagu näiteks demokraatia nõrk areng, õigussüsteemi sõltuvus täitevvõimust või puudulikud sotsiaalreformid.

Pean igati julgeks ka Hannese järgmisi järeldusi, mida ma täielikult jagan. Esiteks, et me peame Gruusia liidritele rõhutama, et nende riik peab järk-järgult fassaadidemokraatiast muutuma tõeliseks demokraatiaks. Ning teiseks, et lisaks peavad Eesti seni Saakashvili-keskseid suhteid Gruusiaga tulevikus tasakaalustama ka kontaktid opositsiooniliidritega.

Probleemid, millest räägivad pea kõik poliitikavaatlejad, v.a. muidugi kamp Eesti poliitikuid, just eelöeldu eiramisest johtuvadki.

Nüüd paar sõna valimistest.

Pean oluliseks mõista seda, et Gruusiale ei vali presidenti mitte Eesti poliitikud, vaid Gruusia rahvas. Seega, olgu see tulemus milline tahes, on see nende, mitte meie president. Seepärast on eriti kummaline siin Eestis selle pärast kraagelda.

Teine oluline moment, millest ei tohiks keegi mööda vaadata, on olukord, mis viis erakorraliste valimisteni ja mis saatis seda kampaaniat.

Valimised ei ole ühel päeval toimuv akt, vaid protsess. Selle protsessi hindamisel, vähemalt objektiivsel hindamisel, ei tohi mööda vaadata ei valimiskampaaniast, mis sisuliselt tagab või ei taga võrdseid võimalusi kandidaatidele ja seeläbi ka valijatele. Ei tohiks mööda vaadata ka meedia sõltumatusest, või selle puudumisest. Loomulikult ka ilmselgetest põhjustest, miks ülitõsised probleemid Gruusias üldse lahvatasid ja millest need räägivad.

Ja selles osas olen ma kriitiline küll. Olukord, kus kogu riigiaparaadi, kus kogu riigieelarve, kus kogu jõuametkondade ressurss justkui spontaanselt on koondatud ühe kandidaadi taha, ei räägi kindlasti mitte selle ühiskonna avatusest ja heast tervisest. Hirmuõhkkonda, ühesõnaga seda, mis tüüpiliselt käib kaasas autoritaarse võimuga, kes on läinud üle taluvuse piiri, oli tunda igal hetkel. Ja oleks tulemus a la 20:80, võiks veel nõustuda väitega, et valimiste protseduuride rikkumine valimistulemust ei mõjutanud. Kuid tänaseks tekkinud olukorras oleks sellega nõustumine ebaaus selle rahva suhtes ja sisult lihtsalt kohatu.

Selles mõttes ei vasta õhkkond ja olukord, kuhu Gruusia valimiseelselt jõudis, kindlasti mitte demokraatlike valimiste eeldusena normaalseks peetavale. Ega selle ajalgi toimunut saa ülimaks demokraatiaks pidada. Ja seega kahjustab see kindlasti ka valimiste legitiimsust.

Jutud opositsiooni tagakiusamisest ja ka füüsilistest piirangutest ja takistustest nende tegevusele ei ole kuulujutud. Need vastavad vähemalt suures osas kahjuks tõele. Sellesse arsenali kuulusid muuhulgas tõesti nii plahvatused opositsioonikandidaatide valimisstaapides, nende meekonnajuhtide kodudes, jõuametkondade füüsilised rünnakud ja vahistamised.

Mingi kõrvalmeki annab ka see, et vist kogu maad katsid vaid ühe kandidaadi majasuurused valimisplakatid. Ringi vurasid ainult ühe kandidaadi plakatitega liinibussid. Küsimus, kas teised siis ei tahtnud või et neil ei olnud selleks raha, oleks õiged, aga tundub, et neil ei olnud lihtsalt midagi osta ja ilmselt neile ei oleks ka müüdud. Kes see ikka tahab sattuda ebasoosingusse, et toetab „vaenlast”?

Mõistagi on selles kõiges nii palju detaile, et neid distantsilt kontrollida ei ole võimalik. Kindlasti ei ole mingit põhjust seda kõike hinnata ka must-valgel skaalal nagu see Eestis sageli kombeks on. Ammugi ei ole süüta ka opositsiooni kandidaadid või nende toetajad. Küll aga vastutab sellise õhkkonna eest siiski üks konkreetne isik, kes ei saa oma vigade eest põgeneda. Ei „lääne” ega „ida” sõprade selja taha.
Valimiste legitiimsust ei taga teatavasti mitte ainult parema ja õige kandidaadi võit valimistel, vaid ka õigesti saavutatud võit.

Nüüd Eesti vaatlejate rollist. Üks mille suhtes eksisid nii Reformi- kui Isamaaliidu poliitikud, oli just nimelt see, et nemad ei käinud Gruusias mitte valimiste legitiimsust tagamas, vaid ühe kandidaadi võitu kindlustamas. Ja täna pole oluline kas selle presidendi nimi on A, B või C. Selles ei ole küsimus. Anda sellises õhustikus ette - juba enne valimispäeva ennast, või ammugi enne valimistulemuste lugemist ja protestide läbi vaatamist, ülikiitvaid kommentaare a la, et Gruusia valimised olid väga demokraatlikud jne. ei ole lihtsalt adekvaatne.

President Ilvese õnnitluskõne Saakashvilile juba pühapäeva hommikul oli samuti hämmastav. Paremal juhul lõpetatakse häälte lugemine alles teisipäeval, valimisprotestide läbivaatamisega läheb veelgi kauem aega ja õnnitleda edukate valimiste või valimisvõidu puhul on põhjust pärast kõigi nende toimingute lõppu. Kui selliseks kiirustamiseks just mingit muud kaalutlust polnud.

Olgu öeldud, et Eesti presidendi kiidukõne ajaks oli loetud vist u 2 % häältest. Olgu öeldud, et 8.jaanuari õhtul, kui mina seda lugu kirjutan, et ole samuti veel kõiki hääli loetud ja proteste läbi vaadatud. Neid on arvatavalt üle 1000. Ehk, et võitjat ei ole. Liiatigi kõigub 1.voorus valimisvõiduks vajalik ülekaal u 1-2 protsendipunkti juures, mis võib teatud juhtudel langeda ka alla vajaliku ja kaasa tuua 2.valimisvooru.

Ja kogu eelnevalt toimunu taustal võin ma opositsiooni käitumisest aru saada, alati ehk mitte küll heaks kiita. Aga küsides endalt, mis oleks nende alternatiiv, jääksin ma vastusega vist hätta.

Nüüd veel põgusalt Eesti hüsteeria juurde.


Eestil puudub tegelikult suhe Gruusiaga.
Eestil on suhe Saakashviliga. Ja selline ühekülgne suhe ei võimalda olla ka kuigi objektiivne, ega aidata kaasa sellele, et Gruusiast saaks taas
usaldusväärne partner oma elanikele. Nii lihtne see ongi.

Mis muul põhjusel võiks saada Gruusia valimisvõitlus mitmeks päevaks Eesti sisepoliitika kõige kuumemaks võitlusteemaks?! Eks ikka vist sel põhjusel, et välispoliitika monopoli ei ole enam võimalik omada ühe partei kontoris. Eesti on ikkagi pluralistlik parlamentaarne riik.

Eesti inimesed oskavad ise lugeda ja oma peaga mõelda, mõistmaks, et sõpradele valetamise ja tõe varjamise asemel kasvõi ebameeldiva tõe välja ütlemine, ei saa kuidagi kahjustada Gruusia huve. See võib lühikeses perspektiivis kahjustada Saakashvili huve. See on küll tõsi.

Aga nagu varem öeldud, minu asi ei ole valida Gruusiale presidenti, vaid tagada selle protsessi legitiimsus selleks vajalike protseduuride jälgimisega. Ja kui peegelpilt ei meeldi, ei maksa sellepärast veel peeglit süüdistada.


Demokraatia ei ole retoorika demokraatiast, vaid
selle väärtuste tegelik kaitse. Ja grusiinid väärivad seda tegelikkuses,
mitte illusiooni demokraatiast.

12 comments:

sexy said...

情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,A片,A片,情色,A片,A片,情色,A片,A片,情趣用品,A片,情趣用品,A片,情趣用品,a片,情趣用品

A片,A片,AV女優,色情,成人,做愛,情色,AIO,視訊聊天室,SEX,聊天室,自拍,AV,情色,成人,情色,aio,sex,成人,情色

免費A片,美女視訊,情色交友,免費AV,色情網站,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人影片,成人網站,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,情色網,日本A片,免費A片下載,性愛

情色文學,色情A片,A片下載,色情遊戲,色情影片,色情聊天室,情色電影,免費視訊,免費視訊聊天,免費視訊聊天室,一葉情貼圖片區,情色視訊,免費成人影片,視訊交友,視訊聊天,言情小說,愛情小說,AV片,A漫,AVDVD,情色論壇,視訊美女,AV成人網,成人交友,成人電影,成人貼圖,成人小說,成人文章,成人圖片區,成人遊戲,愛情公寓,情色貼圖,色情小說,情色小說,成人論壇

情色貼圖,色情聊天室,情色視訊,情色文學,色情小說,情色小說,色情,寄情築園小遊戲,情色電影,色情遊戲,色情網站,聊天室,ut聊天室,豆豆聊天室,美女視訊,辣妹視訊,視訊聊天室,視訊交友網,免費視訊聊天,免費A片,日本a片

A片,A片,A片下載,做愛,成人電影,.18成人,日本A片,情色小說,情色電影,成人影城,自拍,情色論壇,成人論壇,情色貼圖,情色,免費A片,成人,成人網站,成人圖片,AV女優,成人光碟,色情,色情影片,免費A片下載,SEX,AV,色情網站,本土自拍,性愛,成人影片,情色文學,成人文章,成人圖片區,成人貼圖

t7x8z7x0r3 said...

本土成人貼圖站大台灣情色網台灣男人幫論壇A圖網嘟嘟成人電影網火辣春夢貼圖網情色貼圖俱樂部台灣成人電影絲襪美腿樂園18美女貼圖區柔情聊天網707網愛聊天室聯盟台北69色情貼圖區38女孩情色網台灣映像館波波成人情色網站美女成人貼圖區無碼貼圖力量色妹妹性愛貼圖區日本女優貼圖網日本美少女貼圖區亞洲風暴情色貼圖網哈啦聊天室美少女自拍貼圖辣妹成人情色網台北女孩情色網辣手貼圖情色網AV無碼女優影片男女情色寫真貼圖a片天使俱樂部萍水相逢遊戲區平水相逢遊戲區免費視訊交友90739免費視訊聊天辣妹視訊 - 影音聊天網080視訊聊天室日本美女肛交美女工廠貼圖區百分百貼圖區亞洲成人電影情色網台灣本土自拍貼圖網麻辣貼圖情色網好色客成人圖片貼圖區711成人AV貼圖區台灣美女貼圖區筱萱成人論壇咪咪情色貼圖區momokoko同學會視訊kk272視訊情色文學小站成人情色貼圖區嘟嘟成人網嘟嘟情人色網 - 貼圖區免費色情a片下載台灣情色論壇成人影片分享免費視訊聊天區微風 成人 論壇kiss文學區taiwankiss文學區

t7x8z7x0r3 said...

2008真情寫真aa片免費看捷克論壇微風論壇大眾論壇plus論壇080視訊聊天室情色視訊交友90739美女交友-成人聊天室色情小說做愛成人圖片區豆豆色情聊天室080豆豆聊天室 小辣妹影音交友網台中情人聊天室桃園星願聊天室高雄網友聊天室新中台灣聊天室中部網友聊天室嘉義之光聊天室基隆海岸聊天室中壢網友聊天室南台灣聊天室南部聊坊聊天室台南不夜城聊天室南部網友聊天室屏東網友聊天室台南網友聊天室屏東聊坊聊天室雲林網友聊天室大學生BBS聊天室網路學院聊天室屏東夜語聊天室孤男寡女聊天室一網情深聊天室心靈饗宴聊天室流星花園聊天室食色男女色情聊天室真愛宣言交友聊天室情人皇朝聊天室上班族成人聊天室上班族f1影音視訊聊天室哈雷視訊聊天室080影音視訊聊天室38不夜城聊天室援交聊天室080080哈啦聊天室台北已婚聊天室已婚廣場聊天室 夢幻家族聊天室摸摸扣扣同學會聊天室520情色聊天室QQ成人交友聊天室免費視訊網愛聊天室愛情公寓免費聊天室拉子性愛聊天室柔情網友聊天室哈啦影音交友網哈啦影音視訊聊天室櫻井莉亞三點全露寫真集123上班族聊天室尋夢園上班族聊天室成人聊天室上班族080上班族聊天室6k聊天室粉紅豆豆聊天室080豆豆聊天網新豆豆聊天室080聊天室免費音樂試聽流行音樂試聽免費aa片試看免費a長片線上看色情貼影片免費a長片

天天看正妹 said...

"免費視訊美女520sexy girl
sogo論壇aa片免費看
免費線上 aa 片試看85CC
情色18 禁sex520免費a長片
av女優影片情色文學
日本av淫蕩人妻免費漫畫帝國
777美女dvd無碼av女優
視訊辣妹girl5320 貼片貼圖區
本土自拍影片qq 美美色網漫畫
百分百成人圖片avdvd
視訊辣妹找援交
dodo豆豆聊天室
成人影片下載免費線上a片
sex999日本美女寫真集
色情漫畫777美女dvdav
小護士免費 aa 片試看
網路自拍美女聊天室天堂
080聊天網桃園天堂
雪之深戀 080聊天網水之浪漫
sex888入口免費性影片觀賞
高中生援交偷拍自拍限制級色情 片
aa 片試看免費卡通
百分百成人情色圖片
嘟嘟情人網影片
內衣模特兒寫真成人圖貼
免費視訊78論壇
拓網學生族視訊777美女
辣妹有約辣妹no31314視訊
dudu sex免費 aa 片試看
成人a影片論壇
"

天天看正妹 said...

"免費視訊美女520sexy girl
sogo論壇aa片免費看
免費線上 aa 片試看85CC
情色18 禁sex520免費a長片
av女優影片情色文學
日本av淫蕩人妻免費漫畫帝國
777美女dvd無碼av女優
視訊辣妹girl5320 貼片貼圖區
本土自拍影片qq 美美色網漫畫
百分百成人圖片avdvd
視訊辣妹找援交
dodo豆豆聊天室
成人影片下載免費線上a片
sex999日本美女寫真集
色情漫畫777美女dvdav
小護士免費 aa 片試看
網路自拍美女聊天室天堂
080聊天網桃園天堂
雪之深戀 080聊天網水之浪漫
sex888入口免費性影片觀賞
高中生援交偷拍自拍限制級色情 片
aa 片試看免費卡通
百分百成人情色圖片
嘟嘟情人網影片
內衣模特兒寫真成人圖貼
免費視訊78論壇
拓網學生族視訊777美女
辣妹有約辣妹no31314視訊
dudu sex免費 aa 片試看
成人a影片論壇
"

天天看正妹 said...

免費視訊聊天
ut聊天室辣妹視訊
kk777視訊俱樂部
UT影音視訊聊天室
吉澤明步
85cc免費影片
立花里子無碼
aaa片免費看短片
美女視訊
台南視訊,080情人網
日本免費視訊
aa片免費看
視訊網愛聊天室
影音視訊交友
咆哮小老鼠分享論壇
sex520免費影片
aio辣妺視訊
百事無碼a片
jp成人影片
免費av成人 情色
免費視訊美女色美眉部落格
168論壇視訊辣妹
免費色咪咪視訊網pc交友
s383視訊玩美女人
34c高雄視訊聊天
yam交友辣妹妹影音視訊聊天室
aaa俱樂部
jp成人
Show-live視訊聊天室
免費視訊辣妹
QQ美女視訊秀
live173影音視訊聊天室
真人視訊交友
辣妹妹影音視訊聊天室
倉井空免費影片
UT視訊美女交友
視訊美女 寫真
視訊情色網
亞洲東洋影片avdvd
ut聊天室kk俱樂部視訊
激情網愛聊天
秘密情人影音視訊網
av無碼,一夜情,偷拍,免費影片下載
色漫畫帝國sex888免費看影
拓網視訊交友
34c視訊網愛聊天室
xxx383美女寫真迷愛聊天
sex999免費影片兼職援交
辣妹視訊網
免費視訊78論壇
情色香港論壇
我愛78論壇情色情趣 商品
美女show-live視訊情色
美眉共和國080情人網
s383情色大網咖視訊
aaa免費看影片
kk777視訊俱樂部
小魔女影城
sexy diamond sex888入口
104免費成人情色文學小說
免費成人影片,g點
彩虹無碼av女優
成人免費視訊 完美女人
美女短片免費試看
tw33 影片交流
南台灣視訊網愛聊天室
sex888movie影城
18 禁亞洲名模瘋情
洪爺免費線上歐美A片段觀看
情人辣妹影片視訊直播
QQ美女視訊秀
hi5 tv免費影片sex貼片網
新浪視訊
日本視訊小魔女自拍
美女交友影音視訊聊天室
domain hilive.tv限制級
sex888免費看影片波霸美女寫真
love104影音live秀
甜心寶貝直播貼片自慰
捷克論壇
桃園援交小魔女自拍天堂
裸體高雄援交妹
gogo2sex桃園視訊妹
85cc情色視訊交友
視訊妹迷愛聊天
34c情人視訊網愛聊天室
南台灣視訊貓貓論壇
視訊美女
21sex美女視訊交友
34c美女寶貝視訊
免費a片線上觀看s383視訊
視訊交友90739,限制級,777美女dvd
免費成人影片,日本美女寫真集
080情人網,本土自拍貼圖
ut同志交友網
禁地論壇比基尼辣妹
dvd線上aa片免費看
show-live名模視訊
情人小魔女自拍
視訊自拍美女聊天室

天天看正妹 said...

免費視訊聊天
ut聊天室辣妹視訊
kk777視訊俱樂部
UT影音視訊聊天室
吉澤明步
85cc免費影片
立花里子無碼
aaa片免費看短片
美女視訊
台南視訊,080情人網
日本免費視訊
aa片免費看
視訊網愛聊天室
影音視訊交友
咆哮小老鼠分享論壇
sex520免費影片
aio辣妺視訊
百事無碼a片
jp成人影片
免費av成人 情色
免費視訊美女色美眉部落格
168論壇視訊辣妹
免費色咪咪視訊網pc交友
s383視訊玩美女人
34c高雄視訊聊天
yam交友辣妹妹影音視訊聊天室
aaa俱樂部
jp成人
Show-live視訊聊天室
免費視訊辣妹
QQ美女視訊秀
live173影音視訊聊天室
真人視訊交友
辣妹妹影音視訊聊天室
倉井空免費影片
UT視訊美女交友
視訊美女 寫真
視訊情色網
亞洲東洋影片avdvd
ut聊天室kk俱樂部視訊
激情網愛聊天
秘密情人影音視訊網
av無碼,一夜情,偷拍,免費影片下載
色漫畫帝國sex888免費看影
拓網視訊交友
34c視訊網愛聊天室
xxx383美女寫真迷愛聊天
sex999免費影片兼職援交
辣妹視訊網
免費視訊78論壇
情色香港論壇
我愛78論壇情色情趣 商品
美女show-live視訊情色
美眉共和國080情人網
s383情色大網咖視訊
aaa免費看影片
kk777視訊俱樂部
小魔女影城
sexy diamond sex888入口
104免費成人情色文學小說
免費成人影片,g點
彩虹無碼av女優
成人免費視訊 完美女人
美女短片免費試看
tw33 影片交流
南台灣視訊網愛聊天室
sex888movie影城
18 禁亞洲名模瘋情
洪爺免費線上歐美A片段觀看
情人辣妹影片視訊直播
QQ美女視訊秀
hi5 tv免費影片sex貼片網
新浪視訊
日本視訊小魔女自拍
美女交友影音視訊聊天室
domain hilive.tv限制級
sex888免費看影片波霸美女寫真
love104影音live秀
甜心寶貝直播貼片自慰
捷克論壇
桃園援交小魔女自拍天堂
裸體高雄援交妹
gogo2sex桃園視訊妹
85cc情色視訊交友
視訊妹迷愛聊天
34c情人視訊網愛聊天室
南台灣視訊貓貓論壇
視訊美女
21sex美女視訊交友
34c美女寶貝視訊
免費a片線上觀看s383視訊
視訊交友90739,限制級,777美女dvd
免費成人影片,日本美女寫真集
080情人網,本土自拍貼圖
ut同志交友網
禁地論壇比基尼辣妹
dvd線上aa片免費看
show-live名模視訊
情人小魔女自拍
視訊自拍美女聊天室

天天看正妹 said...

85cc免費影城aa的滿18歲影片85cc免費影片aaa免費看影片aaaaa片俱樂部影片免費 a 片85cc免費影片aa影片下載城微風成人av論壇免費a片aaa片免費看影片aaa片免費看短片小魔女免費影片免費視訊聊天 a片免費看a 免費影片觀賞免費視訊聊天室微風成人85cc免費影片85cc成人影城免費成人視訊亞洲禁果影城aa的滿18歲影片A片-sex女優王國aaaaa片俱樂部免費卡通影片線上觀看線上免費a片觀看A片-sex女優王國情色偷拍免費A片免費A片免費看 aa的滿18歲影片aaa影片下載城日本免費視訊av俱樂部後宮0204movie免費影片免費 a 片ut聊天室辣妹視訊情色美女視訊聊天室免費卡通影片線上觀看 ut交友成人視訊免費A片av1688影音視訊天堂aaa的滿18歲卡通影片s383情色大網咖視訊美女館aaaa 片俱樂部免費a片卡通aaaa片免費看影片aaa片免費看短片 杜蕾斯成人UT影音視訊聊天室 免費視訊78論壇免費aaaaa片俱樂部影片aaaa彩虹頻道免費影片aa影片下載城色漫畫帝國kk777視訊俱樂部美女視訊5278論壇ut聊天室aio交友愛情館免費視訊聊天成人a圖片區小說頻道彩虹頻道免費影片jp成人小魔女免費影城免費 aa 片試看情色文學A片-無碼援交東京熱一本道亞洲東洋影片gay片免費下載卡通aa片免費看成人影片分享小魔女免費影片視訊高雄情人聊天室34c卡通美女a片免費試看av免費影片,視訊聊天go2av免費影片情色 網站sex女優王國高中生援交偷拍自拍限制級色情 片plus論壇080情人網免費av影片免費a片卡通浪漫月光論壇免費aa片avdvd無碼影音視訊交友 免費視訊辣妹情人視訊網免費視訊辣妹 免費視訊78論壇台灣kiss情色貼圖區sex免費看影片彩虹論壇免費視訊聊天室 咆哮小老鼠分享論壇月宮貼圖色妹妹嘟嘟情人色網日本美女寫真集,kk視訊成人情色 視訊21sexsexy辣妹視訊百分百成人情色圖片ut辣妹哈啦視訊聊天室 素人自拍免費影片線上觀賞論壇男人的最愛中國性愛城avdvd無碼aaa免費看影片bt電影下載,免費成人片免費a片卡通dudu sex

天天看正妹 said...

85cc免費影城aa的滿18歲影片85cc免費影片aaa免費看影片aaaaa片俱樂部影片免費 a 片85cc免費影片aa影片下載城微風成人av論壇免費a片aaa片免費看影片aaa片免費看短片小魔女免費影片免費視訊聊天 a片免費看a 免費影片觀賞免費視訊聊天室微風成人85cc免費影片85cc成人影城免費成人視訊亞洲禁果影城aa的滿18歲影片A片-sex女優王國aaaaa片俱樂部免費卡通影片線上觀看線上免費a片觀看A片-sex女優王國情色偷拍免費A片免費A片免費看 aa的滿18歲影片aaa影片下載城日本免費視訊av俱樂部後宮0204movie免費影片免費 a 片ut聊天室辣妹視訊情色美女視訊聊天室免費卡通影片線上觀看 ut交友成人視訊免費A片av1688影音視訊天堂aaa的滿18歲卡通影片s383情色大網咖視訊美女館aaaa 片俱樂部免費a片卡通aaaa片免費看影片aaa片免費看短片 杜蕾斯成人UT影音視訊聊天室 免費視訊78論壇免費aaaaa片俱樂部影片aaaa彩虹頻道免費影片aa影片下載城色漫畫帝國kk777視訊俱樂部美女視訊5278論壇ut聊天室aio交友愛情館免費視訊聊天成人a圖片區小說頻道彩虹頻道免費影片jp成人小魔女免費影城免費 aa 片試看情色文學A片-無碼援交東京熱一本道亞洲東洋影片gay片免費下載卡通aa片免費看成人影片分享小魔女免費影片視訊高雄情人聊天室34c卡通美女a片免費試看av免費影片,視訊聊天go2av免費影片情色 網站sex女優王國高中生援交偷拍自拍限制級色情 片plus論壇080情人網免費av影片免費a片卡通浪漫月光論壇免費aa片avdvd無碼影音視訊交友 免費視訊辣妹情人視訊網免費視訊辣妹 免費視訊78論壇台灣kiss情色貼圖區sex免費看影片彩虹論壇免費視訊聊天室 咆哮小老鼠分享論壇月宮貼圖色妹妹嘟嘟情人色網日本美女寫真集,kk視訊成人情色 視訊21sexsexy辣妹視訊百分百成人情色圖片ut辣妹哈啦視訊聊天室 素人自拍免費影片線上觀賞論壇男人的最愛中國性愛城avdvd無碼aaa免費看影片bt電影下載,免費成人片免費a片卡通dudu sex

nini said...

85cc免費影城 愛情公寓正妹牆川藏第一美女 成人影片 情色交友網 美女視訊 美女視訊 視訊情人高雄網 JP成人影城 383成人影城 aa片免費a片下載 a片線上看aa片免費看 ※a片線上試看※sex520免費影片※ aa片免費看 BT成人論壇 金瓶影片交流區 自拍美女聊天室 aa片免費a片下載 SEX520免費影片 免費a片 日本美女寫真集 sex520aa免費影片 sex520aa免費影片 BT成人網 Hotsee免費視訊交友 百分百貼影片區 SEX520免費影片 免費視訊聊天室 情人視訊高雄網 星光情色討論版 正妹牆 383成人影城 線上85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 85cc免費影城 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 免費視訊聊天室 85cc免費影片 85cc免費影片 080苗栗人聊天室 080苗栗人聊天室 080中部人聊天室 080中部人聊天室 免費a片下載 免費a片 AA片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 aa片免費看 日本av女優影片 av女優 av女優無碼影城 av女優 av女優 百分百成人圖片 百分百成人圖片 視訊情人高雄網 電話交友 影音電話交友 絕色影城 絕色影城 夜未眠成人影城 夜未眠成人影城 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 色咪咪影片網 免費色咪咪貼影片 免費色咪咪貼影片 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 色情遊戲 影音視訊交友網

nini said...

視訊交友網 080視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ ※免費視訊聊天室※ 視訊聊天室 成人影音視訊聊天室 ut影音視訊聊天室 ※免費視訊聊天室※ 視訊ukiss聊天室視訊ukiss聊天室 視訊交友90739 視訊交友90739 情人視訊網 168視訊美女 168視訊美女 168視訊美女 視訊美女館 視訊美女館 免費視訊美女網 小高聊天室 小高聊天室 aio交友聊天室 aio交友聊天室 交友聊天室 交友聊天室 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 線上a片 免費線上a片 免費線上a片 嘟嘟成人網站 成人漫畫 情色文學 嘟嘟成人網 成人貼圖區 情色文學成人小說 微風成人區 情色貼圖區 免費視訊聊天 免費成人圖片區 愛情公寓 愛情公寓聊天室 寄情築園小遊戲 免費aa片線上看 aa片免費看 情色SXE聊天室 SEX情色遊戲 色情A片 免費下載 av女優 俱樂部 情色論壇 辣妹視訊 情色貼圖網 免費色情 聊天室 情人視訊聊天室 免費a片成人影城 免費a片-aa片免費看 0204貼圖區 SEX情色 交友聊天-線上免費 女優天堂 成人交友網 成人情色貼圖區 18禁 -女優王國 080視訊美女聊天室 080視訊聊天室 視訊交友90739 免費a片 aio 視訊交友網 成人影城-免費a片※免費視訊聊天※85cc免費影片日本線上免費a片 免費色咪咪影片免費色咪咪影片aaa片免費看影片aaa片免費看成人影城情人視訊高雄網sex520免費影片080聊天室080聊天室aa的滿18歲影片免費av18禁影片免費av18禁影片免費av18禁影片aa的滿18歲影片

9988 said...

有空歡迎來我家唷~感謝分享..加油喔!.......................................................