15.4.10

Evelyn Sepp: kodanikuühiskond on kultuuri, mitte reeglite ühiskond

15.aprillil Riigikogus toimunud riiklikult tähtsa küsimuse arutelul peetud kõne kodanikuühiskonna arengute kohta Eestis.


Austatud istungi juhataja, lugupeetud kolleegid!

Mul ei ole plaanis pidada nii pikka ja nii kirglikku kõnet nagu ehk siin mõni eelnev. Seda tegelikult väga lihtsal põhjusel – tavaliselt palju sõnu tähendab vähe mõtet või palju juttu tähendab vähe tegusid. Kui me mõtleme täna kodanikuühiskonna käekäigu üle Eestis, siis see mõte võiks saata seda väga sageli.

Viimastel aastatel on väga palju häid praktikaid kujunenud, mille üle saab küll ainult rõõmustada, aga samas saadab seda loomulikku arengut ka taandareng. Ja ei ole midagi teha, ega kultuur ei tähenda alati nii-öelda positiivses mõttes midagi puhast, ilusat. Ka kodanikuühiskonnal on omad kibedad viljad ja ka kodanikuühiskond võib olla destruktiivne. See on asja olemusse sisse programmeritud.

Inimesed võivad kujundada enda ümber positiivset keskkonda, aga nad võivad ka positiivseid algatusi samal viisil, kodanikuühiskonna toimimise raames, hävitada.

Eriti häiriv on siin saalis kuulata inimeste käest, kelle pädevuses on reaalselt mõjutada protsesse, reaalselt kinnistada positiivseid käitumismudeleid ja väärtusi, juttu sellest, kuidas küll rahastamise, küll läbipaistvuse, küll kaasatusega on Eestis lood väga hästi.

Mitte ainult opositsioonierakonna esindajana, vaid ka elus lahtiste silmadega ringikäiva inimesena julgen ma öelda, et, kallid kolleegid, kui te tahate kaasata, siis ei saa kaasamine piirduda ainult küsimisega – siis on vaja ka ära kuulata, mida räägitakse. Ja mitte ainult ära kuulata, vaid ka arvestada.

See on väga lihtne lihtsustatud näide sellest, et puudujääke on päris palju. Kui me räägime näiteks rahastamisest, siis ei saa, head kolleegid kuidagi mööda sellest, et me peaksime rääkima ka läbipaistvusest ja ka avatusest.

Mõelgem kas või selle sama näite peale, kuidas haridusminister näpunipsuga noorteühenduste suhtes käitus – kas see on avatus, kas see on läbipaistev rahastamine, kas see on võrdne kohtlemine? Ei ole! See on lihtsalt üks häbematu poliitilise kultuuri näide.

Ja tulla sellise käitumispraktika juures veel asjatama ja osundama siin sellele, milliseid seadusi me peaksime vastu võtma, siis ega ükski seadus ei toimi ilma loomuliku ja normaalse kultuurita. Nii et selles mõttes taandub ju kodanikuühiskonna sisuline toimimine tegelikult kultuuri küsimustele. Igapäevaste valikute, käitumise, väärtuste teemale ja väärtusi ei saa seadustega kehtestada.

Täna riigikontrolör oma ühes intervjuus ütleb väga tabavalt, et ainuke piiramatu ressurss on rumalus ja võib-olla ka ahnus ja väiklus ja neid asju on Eestis liiga palju.

Kui me räägime iseenesest õigest asjast riigi ja kodanikuühiskonna partnerlusest, siis sageli see partnerlus ei tähenda kahe võrdse osapoole koostööd, vaid sõltuvust ja sõltuvust läbi rahastamise skeemide, nii-öelda teatud poliitilise allutatuse.

Kaasatakse neid, keda on sobilik kaasata ja ei kuulata neid, keda peaks kuulama.

Selles mõttes tasub olla vägagi kriitiline. Kahju, et kolleeg Urmas Reinsalu on siit lahkunud, temal on alati väga pikad jutud, aga nendele ei järgne paraku nii pikk tegude loetelu. Nii et kindlasti kutsuks teda käituma oma sõnade kohaselt, et need ei läheks tegudes tulevikus nii lahku nagu nad seni läinud on, aastate jooksul juba kusjuures.

Üks tore asi ka veel! Loomulikult saame me igaüks mitte ainult kutsuda endale nõu andma, vaid ka seda nõu kuulama, aga ma usun tõesti, et üks poliitiliselt sõltumatu ja väga tugevalt väärtuspõhine näide mida viimastel päevadel ja nädalatel on piisavalt ekspluateeritud, on seesama Rimi näide.

Minul on isiklikult väga hea meel, et Eesti kodanikuühiskond selles mõttes on olemas ja julges ennast kokku võtta ja öelda väga selgelt, et Eesti inimesed tahavad ka Eesti liha ja omaette naljakas on sellest Riigikogu saalis rääkida, aga see on tegelikult hea kodanikuühiskonna näide. Nii et aitäh!

Ja head kolleegid, läbipaistvus, kaasatus ja avatus ei ole ainult sõnad, vaid need on põhinõtted, mis on ka järgimiseks. Aitäh!

Kogu toimetamata RK stenogrammi loe siit:

http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1271315100#pk6177

1 comment:

Anonymous said...

精彩的文章是我停留的理由~........................................