20.7.09

Evelyn Sepp: parlament ei maga!

No kui keegi nüüd lootis, et parlament on äkki tõesti täielikult suveunne suikunud ja riigiasutused võivad igasugu sigadusi korda saata, eksis ta rängalt.

Kui asi nii hull ei ole, on tore, aga täna läks teele vähemalt kaks avalikut teabe nõuet, et selles veenduda. Ja ma tahan näha, mis nendest mulle vastamata peaks jääma ja kui, siis milliste põhjendustega.

Esimene puudutab Riigikantseleid ja seda müstilist ärilepingut Eesti Üliõpilaste Seltsiga, mis puudutas Eesti Lipu 125. juubeliaasta tähistamist. Eesti Ekspressi andmeil olla see saladus, kuna tegu olevat ärilise koostöö ja seega ärisaladusega.

No tule taevas appi. Aga ootame vastused ära.

Teine teabenõue puudutab Vabariigi Valimiskomisjoni ja selle juhtimisel fiaskoks kujunenud viimast e-hääletust Euroopa Parlamendi valimistel. Kas, kes, kuidas ja miks jättis e-hääletuse süsteemi nõuetekohaselt loomata, on oluline küsimus ja kas tegu on valimiskomisjoni puuduliku järelvalve või lausa lohakusega, samuti. Ja veel huvitab mind see, kas tegemata või ebarahuldavalt tehtud töö eest on näiteks raha juba ette makstud?

Siit ka päringud ise:

1. Palun väljastada Eesti Lipu 125. sünnipäeva tähistamiseks Eesti Üliõpilaste Seltsiga sõlmitud koostööleping koos selle lisadega. Ühtlasi palun edastada ülevaate kõigi antud dokumentide alusel tehtud väljamaksete kohta kuupäevaliselt ja summaliselt.


2. Tuginedes avaliku teabe seadusele ja viimastel Euroopa Parlamendi valimistel elektroonilisel hääletusel tekkinud suuremastaabilisele segadusele, palun edastada mulle kõik lepingud, mis on seotud antud süsteemi loomise, haldamise ja ilmnenud vigade parandamisega. Ühtlasi palun edastada ka nimetatud dokumentide alusel teostatud väljamaksed kuupäevaliselt ja summaliselt. Lisaks sellele palun edastada ka Vabariigi Valimiskomisjoni poolt loodetavasti tellitud – koostatud audit nimetatud süsteemivigade kõrvaldamiseks.


Aga seniks kui vastused teel soovin rohkem päikest ja vähem uputusi!:)

5 comments:

Elvis said...

Milles see "fiasko" ka seisnes. Hääletada sai kõigi, mitte ainult KE poolt ?

Evelyn Sepp said...

selles, et e-hääletuse süsteem oli tehniliselt sedavõrd puudlikult ette valmistatud ja et sellele ei pööratud õigeaegselt tähelepanu ega ole vist ka tagantjärele kuigi palju vaeva nähtud, et erinevad süsteemivead ära prandada.

ega jamad sellest hetkest alga, kui tõrge kellegi poolt hääletada tekib. probleemid olid palju tõsisemad ja võinuks diskrediteerida kogu sellist hääletusviisi ... kahjuks.

Elvis said...

Milles need erinevad süsteemivead avalduvad? Väga palju inimesi sai siiski ju mugavalt oma hääle antud?

Evelyn Sepp said...

mitmed süsteemi tehnilised liidesed kukkusid kokku ja sellest tuli hulka jama ja viivitusi jne.
eks oota ära siis see analüüs vigadest ja nende lahendamiseks thtud sammudest, mille ma ka välja küsisin.

Elvis said...

Fiasko tähendab siiski millegi täielikku läbikukkumist või nurjumist.
Mittepoliitik oleks kasutanud näiteks väljendit "probleemid e-hääletusel"