18.6.09

Evelyn Sepp: "Estonia" inimeste nõudmised teel!

Riigikogu viimasel korralisel istungipäeval 18.juunil sai lõpuks Valitsuse poole teele saadetud ka 150 Estonia parvlaeval hukkunu omakse petitsiooni nõudega taasavada selle traagilise sündmuse rahvusvaheline uurimine.

Esmalt andsin ma üle Riigikogu otsuse-eelnõu, mille alusel moodustataks Riigikogu erikomisjon nii käesoleva aasta kevadel lõpetanud Vabariigi Valitsuse asjatundjate komisjoni lõpp- raporti järelduste järgimiseks kui koostööks Eesti Vabariigi Valitsuse, teiste asjasse puutuvate riikide rahvaesinduste kui teiste rahvusvaheliste institutsioonidega eesmärgiga viia protsess sinna maani, et uus rahvusvaheline uurimine saaks võimalikuks. Olgu selleks siis kasvõi nn hauarahu leppe muutmine või avamine, millel on omad nüansid.

Ka selle otsuse eelnõu juures on just nimelt samade inimeste nõudmised, kes seda algatust on tugevalt toetanud ja ka pikalt oodanud-nõudnud.

Teiseks läks teele ka arupärimine justiitsminsiter Rein Langile, kelle haldusalas nimetatud asjatundjate komisjon aastaid töötas ja mis kannab nr 305. Temal tuleb selgitada Valitsuse edaisi plaane ja samme mida kevadest tänaseni on astutud.

On selge, et pea 4 aastat kestnud asjatundjate komisjoni töö tulemusena koostatud raportit ei ktehtud suusoojaks ja nüüd on aeg selles tehtud järelduste ellu viimiseks.

Ja selleks on parim viis koostöö parlamendi, valitsuse ja teiste Eesti ning rahvusvaheliste koostööparnerite vahel.

Ma loodan, et komison moodutatakse ning selle volituste lõppemise ajaks - 31.detsembriks 2010 - oleme me uue uurimisprotsessi taasavamiseni ka jõudnud.


Mäletatavasi oli selle raporti üks peamisi järeldusi selline, et senine uurimine on viidud läbi piisavalt puudulikult, ning seetõttu pole selle tulemusena midagi paikapidavat laevahuku põhjuste kohta võimalik ka üldse järeldada.

Nii ootab meid sügisel ees nii erikomisjoni moodutamine kui ka Justiitsminsiter Rein Langi küsitlemine

3 comments:

THEZEITGEISTMOVEMENT1 said...

Lugupeetud Evelyn Sepp!
Jutta Rabe on ju tõestanud parvlaeva Estonia huku põhjuse...
Peale tema tõestust on ju jäänud vaid karistada laeva uputajaid...
Mikspärast Eesti õiguskaitse organid pole võtnud vastutusele laevahukus olnud süüdlasi?
Miks pole algatatud uut kriminaalasja selleks,et karistada
kurjategijaid kes põhjustasid laevahuku?
Millal viiakse kohtu ette kurjategijad kes panid toime kuriteo Eesti Vabariigi Karistusseadustiku paragrahvi Genotsiidi järgi?
Te Evelyn Sepp olete olnud tubli,et olete üritanud asja ajada...aga kuna mingil põhjusel on asi jäänud pooleli...siis jääb asjale imelik maik juurde...
Olge nüüd lahke ja kirjutage Eesti Politseisse avaldus algatamaks kriminaalasi selleks,et karistada laevahukus olnud süüdlasi...
Teatavasti Genotsiidi kuritegu ei aegu iialgi...
Jumal õnnistagu teid selles ürituses...
www.erkl.net
Elagu konkurents!

THEZEITGEISTMOVEMENT1 said...

Ja veel...
www.elaestonia.org kohe esireas paistab silma üks oluline viga...ei tea kas see on lihtsalt eksitus või tahtlikult sinna sattunud...
Nimelt sellist juttugi ei saa olla,et parvlaev Estonia vrakil pole omanikku...
No kuulge,laev sõitis Eesti lipu all,laeva meeskond oli Eesti oma,laeva omanik oli Estline-Eesti kodanikud olid omanikud...
laeva vrakk on kahtlemata Eesti omand...
See on määrava tähtsusega sest sellest tulenevalt laeva uputajaid tuleb võtta vastutusele(oleks juba ammu pidanud seda tegema)Eesti kohtus...laeva uputajate karistamine on Eesti riigi siseasi...aga mitte Rootsi asi nagu meedias valelikult on levitatud...ja Lang veel häbiväärsel kombel ajab asja Rootsi kaela küsides,et kas Rootsi tahab uut uurimist...no tule taevas appi...mispärast peab Rootsi ajama Eesti siseasja...
Kuna pole siiani karistatud laeva uputajaid siis...
Jah...
KAPO-le alluvad Eesti kohtud...
ja KAPO väitis,et kuritegu pole toime pandud...kuid ometigi
Jutta Rabe tõestas vastupidist...

www.erkl.net
Elagu konkurents!

THEZEITGEISTMOVEMENT1 said...

Te ütlesite laevahuku omastele,et nende seas võivad olla spioonid...
See seletab kõik...
Kas leidsite üles nood spioonid?

Elagu konkurents!