18.11.10

Evelyn Sepp: üks suur "ahastav" - MIKS?

Teate, head inimesed, ei ole vaja "imestada" ja "ahastada", et ohh ja ahh, et mida nad seal Riigikogus nüüd teevad. Venitavad, raiskavad raha jne. Asi on väga lihtne:

Tekkinud on selline olukord, mis tõele küll au andes, pole ainulaadne, kuid kus opositsioonil ei ole muid võimalusi tähelepanu juhtida ei eelarve puudujääkidele, vigadele, panna oma seisukohti kuulama ja
nende sisus ka kompromisse otsima.


Olgu veel öeldud, et Riigikogu saalis toimuv vastasseis ei ole vastasseis paari erakonna vahel, vaid sisuliselt toimub tuima panek pea poole Eesti elanikkonna suhtes.

Laar, Ergma, Pentus ja paljud teised muudkui imestavad, et miks see opositsioon muudkui vaheaegu võtab? No vabandust väga, selleks, et te ise lõpuks jalad kõhu alt välja ajaksite ja asuksite oma tööd tegema - milleks on kompromisside otsimine ja läbirääkimine selleks, et
erinevate huvigruppide vajadused saaksid parimal viisil tasakaalustatud.

Mida kaugem te seda teadmist eirate, seda valulisem on see istumine. Ja ärgu tulgu nüüd keegi rääkima ka sellest, kuidas kõik opositsiooni parandusettepanekud läbi arutati.

127 paranduse "läbi arutamiseks" kulutas Rahanduskomisjon vaid umbes 1 tunni ja 25 minutit. Selle komisjoni esimees aga kaebles öösel Riigikogu saalis korduvalt, et ohhh, mida küll teha kui üks või teine parandus saalis leiaks toetust, siis olla katteallikas ebaseaduslik.

Pean ütlema, et tema enda tegemata töö. Kui nii olnuks, tulnuks tal endal komisjon põhjalikult kodutöö ära teha ja parandused läbi arutada nii sisu kui katteallika pooled ja kui parandus muidu leidnuks toetust, pidanuks Rahanduskomisjon omalt poolt ise nn korrektse katteallikaga paranduse omal nimel vormistama ja esitama. Niisugune ongi Riigikogus paranduste menetlemise rutiin.

Seega - tegemist on opositsiooni käsutuses oleva radikaalse protestivormiga selleks, et sundida koaltisiooni asuma läbirääkimistesse kompromisside leidmiseks. Kompromissid aga saavad sündida mitte nurgas pürnitamise, vaid läbi rääkimise käigus.

Jõudu tööle! Päev on ilus ja lumine ja kuskil paistab kindlasti ka päike, nii et ärgage nüüd enne sügavasse talveunne jäämist ülesse ja hakake tegema seda, mida Riigikogu peab tegema. Läbi rääkima ja parimad ning tasakaalukamaid lahendusi otsima!

No comments: