20.10.09

Evelyn Sepp: vastik, vastik, vastik!Viimsi toetab pigem elustiili, kui abivajajat!


Lugesin eile läbi ka Tallina Halduskohtu otsuse avalikkuse meeli erutanud nn Viimsi kaasuses, kus kaks ema taotlesid oma 3 lapsele vallalt toetust laste koolitoidule ja -transpordile kui ühiselt lapsi kasvatav pere.

Kohus andis täielikult õiguse kaebajatele ja kohustas lühidalt valda oma varasema keelduva otsuse tühistama. Otsuses on väga hästi ja ammendavalt ära põhjendatud ka see, milles vald on rängalt eksinud.

Vaadates kogu seda kaasust ja kohtu põhjendusi võib ka täie veendumusega väita, et Viimsi vallal ei ole selles asjas mingit mõtet edasist kohtuteed tallata ega maksumaksja raha põletada,
sest nii õiguskantsler juba varem kui nüüd ka kohus on väga selgelt ära põhjendatunud, miks antud juhul kõneks olev pere on käistletav ühe perena ja mis on sotsiaalhookeande seaduse mõte.


Selle loo lühikokkuvõe kõlaks lihtsalt - rumalus ja kius!

Nii ei keskendugi ma rohkem eelnevale, kui vaid nii palju siiski veel, et vald oleks mitukümmend tuhat krooni säästnud kui ta oleks õiguskantsleri ettekirjutust kohe täitma asunud.

Selle pere lastele mõeldud toetuseks oleks vaidluseks kulunud aja eest tulnud maksta kaugelt alla 10 000 krooni, kuid seevastu kohtukulud küündivad juba praegu kordi suuremaks ...

Kuid selles kohtuotsusest on veel üks põletav teema, mis teeb mind kohe väga kurjaks ja paneb lausa hämmingut õhku ahmima.

Nimelt on vald selle pere vastu võitlemise tuhinas defineerinud kohtu tarbeks ära ka selle, mis on normaalne laste samise viis, mida Viimsi vald peab õigustatuks toetama.

Selle nn 2 ema ehk 5-liikmelise leibkonna toetusest ilma jätmise õigustusena kõlab valla põhjendustest läbi see, et nende tõlgenduse kohaselt on vaid naisest ja mehest koosnev pere riigi erilise kaitse all ja kuigi rahva püsimajäämine ja positiivne iive on olulised, saadakse normaalsel teel lapsi siiski vaid mehe ja naise vahelistest suhetest...


NB! Sellel väitel poleks bioloogiaõpikus ehk midagi viga, aga kõnealune mõttekäik pärineb kohtu otsuse osast, millega vald on põhjendanud kaebaja toetusest ilma jätmist ehk siis seda, et nemad - 2 ema - omavahel neid lapsi ju "normaalsel" teel saanud ei ole - ja järelikult ei pea riigi peredele mõeldud kaitse ju ka neile laienema.

Ja nüüd ma küll ei jäta ütlemata, et selle valla vanem on Isamaaliitlane, kes ise üsna kirglikult selle sotsiaaldarwinlistkiu seisukoha kaitseks on sõna võtnud.

Ehk siis -


teadku kõik näiteks viljatusravi saavad tulevased emmed eriti Viimsis, et kuna nemad ei ole oma lapsi ju päriselt "normaalsel" teel saanud, siis ei laiene vallajuhtide arvates teile ega teie lastele ilmselt ka riigi eriline kaitse! Ja hoidku teid vanajumal selle eest, kui te ei peaks moodustama peret, kus on mees ja naine, ja te juhtumisi siiski kasvatate lapsi ja iga teise omavalitsuse arvates vajate ja väärite toetust.


Nii ongi, et selle vaidluse sisu ei ole tegelikut algusest peale mitte see, kas kellelegi meeldivad omasooliste paaride omavahelised suhted või mitte, vaid diskrimineeriv ja idiootne nn sotsiaaldarwinism, mis teeb Eestist inimõiguste kaitse puudumise seisukohalt täieliku naerualuse ...


No comments: