24.9.08

Evelyn Sepp: Vabariigi Valitsus – lapsed sünnivad ainult emadele!

Tagasi kuuekümnendatesse või midagi taolist! Üllatus-üllatus: Isapuhkus kaotatakse ära nagu ka nn. isapalk. Selline uudis imbus täna ajakirjandusse ja seda kinnitas äsja ka rahvastikuminister Urve Palo Riigikogu infotunnis.

Braavo, Vabariigi Valitsus! Selline mõte on väga macholik, et laste kantseldamine ongi enamasti väiksepalgaliste naiste enamasti tasustamata töö ja isapuhkuselt hoiaks riik kokku kogunisti 60 miljonit krooni. Selle ca 2,5 miljardi krooni kõrval, mis kõnealuse peretoetuse maksmiseks järgneval aastal kulub, on see inimeste võrdsusõiguse rikkumise eest tõesti väike hind …

Taustaks tasub meenutada, et

isapalk ja isapuhkus sellisel kujul nagu see täna
kehtib, polnud mitte sotsiaalne vastutulek isadele või muidu tore pehme meede, kuidas moodsaid isasid lastekasvatamise protsessi kaasata,

vaid peamiselt põhiseadusliku – ehk võrdse kohtlemise alase vaidluse tulemus, millega tagatakse laste kasvatamisel isadele emadega võrdsed
võimalused.

Lühidalt öeldes olgu see uudis kokku võetav järgmiselt:

Lapsed ei sünni ainult emadele ja võrdse kohtlemise põhimõte ei ole taandatav õigusele kasutada unisex tualetti vmt.

See tähendab näiteks praktilist õigust saada riigi poolt laste kasvatamisel võrdselt koheldud vaatamata oma soole.

Seega isapalga säilimine on tähtis. Selle kaotamine läheb vastuollu põhiseaduse mitme sättega ning kolmandaks toob see taaskord kaasa jäigastuva tööjõuturu ja naiste-meeste positsioonide ebavõrdsuse süvenemise sellel.